Projekt

.
Projektujemy wszystkie rodzaje materiałów promocyjno - reklamowych od wizytówek po katalogi produktów i grafikę wielkoformatową.
Przygotowujemy materiały do druku.

Przykłady niektórych naszych realizacji:

JANG - Ujednolicenie layoutu dwóch działalności klienta na przykładzie wizytówki i papieru firmowego, dłuższa współpraca zaowocowała roll-upem i zapewne będziemy jeszcze razem tworzyć kolejne materiały.